Odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud byl nákup uskutečněn fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou, na odstoupení od smlouvy nemáte zákonný nárok.

K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář, ten prosím vytiskněte, vyplňte a zašlete poštou na naší adresu DOKARES zásobování s.r.o., Anny Drabíkové 878/1, 149 00 Praha 4. Pokud se rozhodnete formuář nevyužít, můžete oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat e-mailem na obchod@dokares.cz. V takovém případě postačí dodržet obsah formuláře, nebo jej můžete zkopírovat a vložit do Vašeho e-mailu.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu zboží.

Název zboží: ______________________________________

Číslo objednávky: __________________________________

Datum objednání: __________________________________

Číslo faktury: _____________________________________

Datum obdržení: ___________________________________

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ______________________________________________________

Adresa spotřebitele: ______________________________________________________________

Číslo účtu pro vrácení platby: _______________________________________________________

Místo a datum: ____________________________

_____________________________________________________

podpis spotřebitele